جمعه  ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

Tazinat.com

   


  دفتر اکلیلی فنر دوبل

جلد این نوع دفترها اکلیل کاری شده می باشد و در 4 طرح 80 و 100 برگ عرضه می شوند ...
  دفتر فنر دوبل

این نوع دفتر در 8 طرح عرضه می گردد 50 80 و 100 برگ ...
  دفتر مشق دبستانی

این دفترها در 8 طرح کارتونی 40 60 80 و 100 برگ ارائه می شوند ...
  دفتر یادداشت

دفترهای یادداشت در 8 طرح ...
  دفتر نقاشی 12 برگ سایز رحلی

دفتر نقاشی 12 برگ ...
  دفتر نقاشی 8 برگ

...


Copyright © 2005-2014 IRIran.net , All rights reserved world wide